Kippen griep

Er worden af en toe vervoersverboden ingesteld. Als dat zo is kunnen wij geen afspraken maken voor pluimvee (kippen), watervogels en loopvogels uit die gebieden.

We proberen dan alternatieven aan te bieden.

Voor actuele informatie over deze gebieden: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding/vervoersverbod-vogelgriep